Услуги

  • Пълно счетоводно обслужване
  • Годишно счетоводно приключване
  • ТРЗ и личен състав
  • Онлайн счетоводство
  • Еднократни счетоводни услуги
  • Счетоводни консултации
  • Регистрация, пререгистрация и дерегистрация по ЗДДС
  • Търговски регистър
  • Данъчно представителство