Клиенти

Счетоводна кантора ПРОФИС работи с клиенти от различни сфери на бизнеса.

  • Туризъм и хотелиерство
  • Земеделие
  • Услуги
  • Търговски фирми
  • Транспорт и автомобилна индустрия
  • Консултантски фирми
  • Софтуерни и компютърни компании