Полезно

Дистанционна работа с нас

Какво представлява дистанционно счетоводство? Много наши клиенти не живеят в града, или пътуват много и имат динамично ежедневие, което прави времето им ограничено. И в днешния дигитализиран свят, няма нищо по-естествено от това, комуникацията с институциите и счетоводния офис да е онлайн. По тази причина, не е нужно, всеки месец да идвате във физическия ни офис, за да донесете документите си. На...

ГФО и Търговски регистър

  Агенцията по вписванията информира, че с нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия. Според промените, отпада необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания,...

Данъчно представителство

Счетоводна кантора  Профис има дългогодишна практика в данъчното представителство. От нашия опит отчитаме, че това спестява много време и усилия на клиентите ни. Данъчното представителство се урежда чрез нотариално заверено пълномощно.