Бизнес навигатор

Официален представител на Бизнес Навигатор за Велико Търново и региона.
Дистрибуция, внедряване, обучение и последваща поддръжка на  ИСФУ Бизнес Навигатор и Бизнес Навигатор – Заплати